เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและค... วันที่ 26 พ.ย. 64 (ดูู 3)

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 พฤศจิก... วันที่ 26 พ.ย. 64 (ดูู 7)

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 18 พฤศจิกายน 2564 ... วันที่ 23 พ.ย. 64 (ดูู 10)

โครงการคืนผืนป่าให้ชุมชน 14ตุลาคม 2564

... วันที่ 19 ต.ค. 64 (ดูู 25)

กิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตกชวาและวัชพืช

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร และ นางวรรณภาร์ กลางสุพรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ร... วันที่ 14 ต.ค. 64 (ดูู 87)

กิจกรรม 5ส.

กิจกรรม 5ส 29 กันยายน 2564 ... วันที่ 30 ก.ย. 64 (ดูู 29)

โครงการจริยะธรรม วัดโพธิ์ชัย 22กันยายน2564

โครงการจริยะธรรม วัดโพธิ์ชัย 22กันยายน2564... วันที่ 23 ก.ย. 64 (ดูู 34)

ช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 6 ตัดต้นไม้ล้ม

ตัดต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน ... วันที่ 1 ก.ค. 64 (ดูู 71)

ซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือน หมู่5

ซ่อมแซม หลังคาบ้านเรือนราษฏร หมู่ 5 28มิถุนายน2564 ... วันที่ 29 มิ.ย. 64 (ดูู 64)

รื้อซ่อมแซมกรณีช่วยเหลือราษฏรบ้านเอื้ออาทร หมู่12 23มิถุนายน2564

... วันที่ 25 มิ.ย. 64 (ดูู 60)

ซ่อมแซมถนนชำรุด 18 มิถุนายน 2564

... วันที่ 25 มิ.ย. 64 (ดูู 61)

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพ 24มิถุนายน2564

... วันที่ 25 มิ.ย. 64 (ดูู 50)

พ่นหมอกควันตามมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก2564

พ่นหมอกควันตามมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก2564... วันที่ 7 มิ.ย. 64 (ดูู 55)

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม... วันที่ 7 มิ.ย. 64 (ดูู 57)

รับฝากขยะรีไซค์เคิล หมู่3/4/5 5/5/64

... วันที่ 6 พ.ค. 64 (ดูู 68)

สรงน้ำพระธาตุโนนหนองฮาง 26เมษยน2564

สรงน้ำพระธาตุโนนหนองฮาง 26เมษยน2564... วันที่ 27 ม.ย. 64 (ดูู 89)

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าเสริมสร้างปัญญาสู่ชุมชน 9เมษายน2564

โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าเสริมสร้างปัญญาสู่ชุมชน 9เมษายน2564... วันที่ 16 ม.ย. 64 (ดูู 81)

เลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ... วันที่ 29 มี.ค. 64 (ดูู 302)

ประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ2564

5 ตุลาคม 2563 นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย เป็นประธารเปิดงานประเพณีแข่งเรือ ณ อ่างเก็บน้ำหน... วันที่ 8 ต.ค. 63 (ดูู 166)

มหรรกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย

มหรรกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย 16กันยายน2563 นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานกล่าวเปิ... วันที่ 21 ก.ย. 63 (ดูู 162)