เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563   21 พ.ค. 63 143
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560   20 พ.ค. 63 136
  View : 413
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :