เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อ:: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง


มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ : 29 เมษายน 63 View : 748
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :