เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ความพึงพอใจการให้บริการ


ความพึงพอใจการให้บริการ
ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าสู่ระบบแสดงความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

  View : 349
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :