เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)


รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)


https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2020&departmentId=5331 

  View : 316
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :