เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน 

  View : 344
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :