เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: ล้างตลาดสดเทศบาล


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดสดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 


วันที่ : 7 กรกฎาคม 64 View : 521
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :