เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ซ้อมแผนดับเพลิงสถานศึกษา


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
ซักซ้อมแผนดับเพลิงในสถานศึกษา เพื่อให้คณะครูและนักเรียน รู้วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้


  View : 109
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :