เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ภาษีที่ดิน


การชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 68
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :