เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: ติดตั้งกระจกโค้งจุดเสี่ยง


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง
ทางแยกที่อาจเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ : 2 กันยายน 64 View : 580
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :