เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 มกราคม 65 View : 347
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :