เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

หัวข้อ:: คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย


คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 มกราคม 65 View : 352
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :