เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อ:: ประกาศแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย


ประกาศแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 มกราคม 65 View : 336
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :