เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อ:: ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2565


ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 มีนาคม 65 View : 470
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :