เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อ:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ.2565


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ.2565
วันที่ : 31 มีนาคม 65 View : 97
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :