เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภา ปี 2565 6 พ.ค. 65 277
นัดประชุมสภา ปี 2565 18 มี.ค. 65 313
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2565 18 มี.ค. 65 498
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2565 18 มี.ค. 65 470
นัดประชุมสภา ปี 2564 28 ก.พ. 65 345
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 329
รายงานการประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 318
​ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 319
ประกาศแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 304
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 313
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 293
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ครั้งแรก 11 ม.ค. 65 312
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 310
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 29 ม.ย. 63 742
ประกาศเรียกประชุมสภา 29 ม.ย. 63 627
นัดประชุมสภา 29 ม.ย. 63 682
รายงานการประชุมสภา 29 ม.ย. 63 636
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 29 ม.ย. 63 652