เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภา ปี 2565 6 พ.ค. 65 75
นัดประชุมสภา ปี 2565 18 มี.ค. 65 110
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2565 18 มี.ค. 65 102
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2565 18 มี.ค. 65 107
นัดประชุมสภา ปี 2564 28 ก.พ. 65 136
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 181
รายงานการประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 173
​ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 184
ประกาศแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 164
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 167
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 153
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ครั้งแรก 11 ม.ค. 65 164
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 164
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 29 ม.ย. 63 553
ประกาศเรียกประชุมสภา 29 ม.ย. 63 470
นัดประชุมสภา 29 ม.ย. 63 527
รายงานการประชุมสภา 29 ม.ย. 63 482
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 29 ม.ย. 63 507