เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภา ปี 2566 7 ม.ย. 66 107
นัดประชุมสภา ปี 2566 7 ม.ย. 66 90
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2566 7 ม.ย. 66 94
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2566 7 ม.ย. 66 96
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 31 มี.ค. 66 107
รายงานการประชุมสภา ปี 2565 6 พ.ค. 65 379
นัดประชุมสภา ปี 2565 18 มี.ค. 65 395
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2565 18 มี.ค. 65 610
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2565 18 มี.ค. 65 555
นัดประชุมสภา ปี 2564 28 ก.พ. 65 429
ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 415
รายงานการประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 389
​ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2564 11 ม.ค. 65 399
ประกาศแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 379
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 395
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 373
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ครั้งแรก 11 ม.ค. 65 390
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 11 ม.ค. 65 392
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 29 ม.ย. 63 837
ประกาศเรียกประชุมสภา 29 ม.ย. 63 720
นัดประชุมสภา 29 ม.ย. 63 775
รายงานการประชุมสภา 29 ม.ย. 63 724
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 29 ม.ย. 63 731