เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 29 ม.ย. 63 240
ประกาศเรียกประชุมสภา 29 ม.ย. 63 196
นัดประชุมสภา 29 ม.ย. 63 218
รายงานการประชุมสภา 29 ม.ย. 63 201
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 29 ม.ย. 63 219