เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือประชาชน กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ 18 พ.ค. 65 67
คู่มือประชาชน งานทะเบียนราษฎร์ 24 มี.ค. 65 113
คู่มือประชาชน การขออนุญาตการโฆษณา 11 พ.ย. 64 165
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 29 มิ.ย. 64 310
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 29 ม.ย. 64 396
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 19 ม.ย. 64 361
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ 1 ม.ย. 64 441
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 29 ม.ย. 63 387
การลดขั้นตอนในการให้บริการ 29 ม.ย. 63 517
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 29 ม.ย. 63 381
สถิติการให้บริการ 29 ม.ย. 63 536
ความพึงพอใจการให้บริการ 29 ม.ย. 63 581
บริการประชาชน E-Service 29 ม.ย. 63 553