เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือจัดทำฎีกาเงินเดือน ระบบ laas 31 มี.ค. 64 63
คู่มือ e-plannacc 31 มี.ค. 64 63
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น 14 พ.ค. 63 214