เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 30 ส.ค. 64 62
คู่มือจัดทำฎีกาเงินเดือน ระบบ laas 31 มี.ค. 64 179
คู่มือ e-plannacc 31 มี.ค. 64 181
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น 14 พ.ค. 63 307