เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 23 มิ.ย. 64 131
แผนการจัดหาพัสดุ 29 ม.ย. 63 363
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ม.ย. 63 314