เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 1 ธ.ค. 64 469
คู่มือสำหรับประชาชน 1 ก.ย. 64 481
คู่มือ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 ส.ค. 64 773
ภาษีป้าย 31 ส.ค. 64 427
ภาษีที่ดิน 31 ส.ค. 64 461
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 31 ส.ค. 64 468
ภสด.1 ภสด.3 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย 19 พ.ค. 64 669
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓/แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/แผ่นพับป้าย 22 ม.ค. 64 668
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6 ส.ค. 63 686
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 มิ.ย. 63 861
แบบฟอร์มต่างๆ 29 ม.ย. 63 669
งานบริการจัดเก็บภาษี 29 ม.ย. 63 759