เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 17

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย   เป็นหนึ่งในสิบสามตำบลของอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 76 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 573  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 38.124  ตารางกิโลเมตร (23,828 ไร่)
        การเดินทางเข้าสู่เทศบาล  เดินทางจากที่ว่าการอำเภอพนมไพร ตามถนนลาดยาง รพช. สายพนมไพร-หนองฮี ระยะทาง 3 กิโลเมตร  ถึงสามแยกบ้านขุมเงิน เลี้ยวซ้ายตามถนนลาดยางอีก 8 กม. ถึงบ้านทานตะวันซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย   
             อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ จรดเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   อำเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้  จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
และองค์การบริหารส่วนตำบล ราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ    
ทิศตะวันออก  จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่  และองค์การบริหารส่วนตำบลนานวล อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก  จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดูอึ่ง และเทศบาลตำบลหนองฮี  อำเภอหนองฮี
View : 3802