เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อ:: มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ


มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ

วันที่ : 29 เมษายน 63 View : 672
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :