เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคลดาวน์โหลด วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานดีเด่น.rar   10 ก.ค. 63 326
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.doc   30 ม.ย. 63 310
วันที่ : 29 เมษายน 63 View : 654
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :