เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคลดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานดีเด่น.rar   10 ก.ค. 63 97
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.doc   30 ม.ย. 63 101
  View : 285
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :