เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อ:: นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด วันที่ โหลด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.doc   30 ม.ย. 63 452
วันที่ : 29 เมษายน 63 View : 985
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :