เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต


รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต

https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeResult

https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeImplement

  View : 345
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :