เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 23 ม.ค. 66 61
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 19 ม.ย. 65 265
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 ม.ย. 65 298
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 ม.ย. 65 252
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 11 ม.ย. 65 283
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 11 ม.ย. 65 243
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 28 ต.ค. 64 252
รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2564 30 ส.ค. 64 571
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 29 ม.ย. 64 487
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 29 ม.ย. 63 650
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 29 ม.ย. 63 674
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 29 ม.ย. 63 772
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 29 ม.ย. 63 641
แผน ปปช 22 ม.ย. 63 696