เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 19 ม.ย. 65 89
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 ม.ย. 65 109
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 ม.ย. 65 76
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 11 ม.ย. 65 86
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 11 ม.ย. 65 84
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 28 ต.ค. 64 123
รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2564 30 ส.ค. 64 399
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 29 ม.ย. 64 348
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 29 ม.ย. 63 499
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 29 ม.ย. 63 546
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 29 ม.ย. 63 600
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 29 ม.ย. 63 502
แผน ปปช 22 ม.ย. 63 513