เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ita.doc   29 ม.ย. 64 63
  View : 160
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :